ABECEDNI IZLIST
Dom za starije i nemoćne Eurovita, Županja
J.J. Štrosmajera 133, 32270 Županja
tel. 032/443-567, mob. 098/217-701
domeurovita@gmail.com
Kapacitet
20
sobe
stacionar
Centar Primum, Vukovar
Hrvatske nezavisnosti 166, 32000 Vukovar
tel. 032/412-964, mob. 091/3863-686
www.centar-primum.hr
Kapacitet
20
sobe