Naziv, adresa
Osnivač
Dom za starije i nemoćne Varaždin, Varaždin
županija