Državni domovi - ISTARSKA ŽUPANIJA
Naziv, adresa
Osnivač
Dom za starije i nemoćne Alfredo Štiglić, Pula
županija
Dom za starije i nemoćne Buzet, Buzet
Grad Buzet
Dom za starije i nemoćne Domenico Pergolis, Rovinj
županija
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun, Motovun
Republika Hrvatska
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nedešćina, Nedešćina
Republika Hrvatska
Dom za starije i nemoćne Novigrad, Novigrad
županija
Dom za starije i nemoćne Poreč, Poreč
Grad Poreč
Dom za starije i nemoćne Raša, Raša
županija
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Villa Maria, Pula
Republika Hrvatska