Naziv, adresa
Osnivač
Dom za starije i nemoćne Koprivnica, Koprivnica
županija