Državni domovi za starije - KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Naziv, adresa
Osnivač
Dom za starije i nemoćne Sveti Antun, Karlovac
županija