Državni domovi - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Naziv, adresa
Osnivač
Dom za starije i nemoćne Čakovec, Čakovec
županija
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Orehovica, Orehovica
Republika
Hrvatska