Bjelovarska bb, 43227 Šandrovac
tel. 043/874-128 043/874-366, fax.043/874-366
www.dom-sandrovac.hr
Kapacitet
50
sobe
Naziv, adresa
Osnivač
Dom za starije i nemoćne Bjelovar, Bjelovar
županija