ABECEDNI IZLIST
Dom Apolon, Županja
Petra Krešimira IV 9a, 32270 Županja
tel. 032/831 201, mob. 098/958-6934
www.domzastarije.com
Kapacitet
40
sobe
Centar Primum, Vukovar
Hrvatske nezavisnosti 166, 32000 Vukovar
tel. 032/412-964, mob. 091/3863-686
www.centar-primum.hr
Kapacitet
20
sobe
Dom Magnolija, Vukovar
Petri Skela 61, 32000 Vukovar
tel. 032/411 091, 032/411 041, mob. 099/573 56 40
www.dommagnolija.com
Kapacitet
85
sobe apartmani stacionar
Dom za starije Sveti Ante, Novi Mikanovci
Braće Radića b.b., 32283 Novi Mikanovci
mob. 098/686 810
dom.sv.ante@gmail.com
Kapacitet
80
sobe
Ostali privatni domovi
Naziv, adresa
Osnivač
Dom za starije i nemoćne Gvozdanović, Vukovar
privatni
Dom za starije i nemoćne Hodak, Vinkovci
privatni
Dom za starije i nemoćne Hospital, Mirkovci
privatni
Dom za starije i nemoćne Ilok, Ilok

Hrvatski Crveni križ
Dom za starije i nemoćne Nada, Vinkovci
privatni
Dom za starije i nemoćne Sunce, Vinkovci
privatni
Dom za starije i nemoćne Svjetlost, Gradište
privatni
Državni domovi
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, Nuštar
Republika Hrvatska
Dom za starije i nemoćne Vinkovci, Vinkovci
županija
Dom za starije i nemoćne Vukovar, Vukovar
županija