ABECEDNI IZLIST
Novo Brdo 11a, 44320 Kutina
tel. 044/297-623, mob. 099/574-3685
idila.dom@gmail.com
Kapacitet
20
sobe
Ivana Mažuranića 31, 44321 Banova Jaruga
tel. 044/668-301, mob. 095/ 883 1610, 097/628 2787
web: domzastarijebanovajaruga
Kapacitet
17
sobe
Dragutina Benka 9, 44250 Petrinja
tel. 044/812-329, mob. 091/25 27 995
www.novi-dom.net
Kapacitet
16
sobe stacionar
Petrovec 38, 44273 Petrovec
tel. 044/752 507, mob. 098/460 577, 098/925 2214
www.domzastarijeposavec.com
Kapacitet
20
sobe
Pokupljanska 15b, 44000 Sisak
tel. 044/571 044, mob. 098/430 778
www.rebicdom.net
Kapacitet
20
sobe
Ive Ogulinca 2, 44000 Sisak
tel. 044/573-076, mob. 098/725-389, 099/8000-500
danijelamuza3@gmail.com
Kapacitet
15
sobe
Pokupljanska 17a, 44000 Sisak
mob.099 254 7665, 099 254 7663
ivanamikan2@gmail.com
Kapacitet
20
sobe
stacionar
Ostali privatni domovi
Naziv, adresa
Osnivač
Obiteljski dom za starije i nemoćne Ivanušić, Novska
privatni
Dom za starije i nemoćne Moslavački Dvori, Kutina
privatni
Dom za starije i nemoćne Pijevac, Glina
privatni
Obiteljski dom za starije i nemoćne Olga, Sisak
privatni
Dom za starije i nemoćne Prebeg, Sisak
privatni
Dom za starije i nemoćne Rafajac, Popovača
privatni
Dom za starije i nemoćne Sarkotić, Strelečko
privatni
Dom za starije i nemoćne Strižak, Petrinja
privatni
Dom za starije i nemoćne u Sisku, Sisak
privatni
Dom za starije i nemoćne Zeleni brijeg, Sisak
privatni
Dom za starije i nemoćne Zlatne godine, Kutina
privatni
Državni domovi
Dom za starije i nemoćne Petrinja, Petrinja
županija
Dom za starije i nemoćne Sisak, Sisak
županija