PRIORITETNI IZLIST
Minakovo 4, 51000 Rijeka
tel. 051/639-007, mob. 098/887-230
vujnovic@yahoo.com
Kapacitet
20
sobe
Zorzići 2, 51216 Viškovo, Saršoni
tel. 051/734-232, mob. 091/440-4500, 095/387-7408
obiteljskidomfran@gmail.com
Kapacitet
20
sobe
Oprić 55a, 51415 Lovran
tel. 051/293-025, mob. 098/928 5718, 091/440-4500
icoivica@gmail.com
Kapacitet
20
sobe apartmani stacionar
ABECEDNI IZLIST
Obručka 16, 51000 Rijeka
el. 051/677-330, mob. 097/639-6039
dom.rijekazamet@gmail.com
Kapacitet
20
sobe aparrtmani stacionar
Progon 10, 51218 Čavle-Mavrinci
mob. 091/5415-559
dom.cavlemavrinci@gmail.com
Kapacitet
20
sobe apartmani
Meštrovićeva 2, 51000 Rijeka
tel. 051/858-500, mob. 091/897 5467
www.domanicic.hr
Kapacitet
20
sobe apartmani stacionar
Samoborska 3, 51511 Malinska
tel. 051/550-798, mob. 099/668-84-22
bvuckovic44@gmail.com
Kapacitet
20
sobe apartmani stacionar
Čandrli 11, 51242 Drivenik
tel. 051/248 743, mob. 095/243 4801
Kapacitet
 
sobe
Kapacitet
 
sobe
Meja Gaj 60, 51226 Hreljin
tel. 051/809-349, mob. 098/972-6598
majamalinaric@gmail.com
Kapacitet
10
sobe
Kapacitet
17
sobe
Omladinska 42, 51264 Jadranovo
tel. 246-814, mob. 091/486-9199
obiteljskidom.jadranovo@gmail.com
Kapacitet
19
sobe
Brajdice 23, 51415 Lovran
tel. 051/292-533, mob. 091/6222-466
www.domklara.com
Kapacitet
20
sobe
V. Nazora 14 - Oštro, 51262 Kraljevica
tel. 051/283-104, fax. 051/283-104
zeljoserezlija@net.hr
Kapacitet
20
sobe
Vrh Martinšćice 99, 51221 Kostrena
tel. 051/287 029, mob. 095/243 4801
domkostrena@yahoo.com
Kapacitet
10
sobe
Povile, Butkovićeva bb, 51250 Novi Vinodolski
tel. 051/615-492, mob. 095/8767 378, 092/195 00 12
dom.novivinodolski@gmail.com
Kapacitet
20 
sobe apartmani stacionar
Kapacitet
16 
sobe
Zagonjska 19, 51250 Novi Vinodolski
mob. 099/3376 990
svfilipijakov.dom@gmail.com
Cijena smještaja od 4.700 kn
Kapacitet
 
sobe apartmani
Saršoni 65, 51216 Viškovo
tel. 051/285 263, mob. 091/512 46 45
domsv.matej@gmail.com
Kapacitet
18
sobe
Brdo 18 c, 51414 Ičići
tel. 051/708 102, mob. 099/480 6556
www.dom-icici.com
Kapacitet
17
sobe apartmani
Kapacitet
16
sobe apartmani
Ostali privatni domovi
Naziv, adresa
Osnivač
Centar za smjestaj Hosti, Rijeka
privatni
Dom za starije i nemoćne osobe Barun, Barbat
privatni
Dom za starije i nemoćne osobe Host Vladimir, Rijeka
privatni
Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe Juraj, Crikvenica
privatni
Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe Kraljevica Rovina, Kraljevica
privatni
Dom za starije i nemoćne osobe Kuća Sunca, 7 Kornić
privatni
Dom za starije i nemoćne osobe Maričić, Rijeka
privatni
Obiteljski dom za starije Nurka Rus, Malinska
privatni
Dom za starije i nemoćne osobe Pescvary, Lovran
privatni
Dom za starije i nemoćne osobe Trag plus, Mali Lošinj
privatni
Dom za starije i nemoćne osobe Vedri dani, Lokve
privatni
Dom za starije i nemoćne osobe Vlastelić, Bribir
privatni
Dom za starije i nemoćne osobe Vitanova, Marinići
privatni
Ustanova Pleše Željka, Dramalj
privatni
Državni domovi za starije i nemoćne
Naziv, adresa
Osnivač
Dom za starije i nemoćne osobe Kantrida, Rijeka
županija
Dom za starije i nemoćne osobe Mali Kartec, Krk
županija
Dom za starije i nemoćne osobe Marko A. Stuparić, Veli Lošinj
županija
Dom za starije i nemoćne osobe Volosko, Opatija
županija