Domovi za psihički bolesne - ISTARSKA ŽUPANIJA
Ostali domovi za psihički bolesne odrasle osobe
Naziv, adresa
Osnivač
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun, Motovun
Republika Hrvatska
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nedešćina, Nedešćina
Republika Hrvatska
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Villa Maria, Pula
Republika Hrvatska