Domovi za psihički bolesne - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Naziv, adresa
Osnivač
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bidružica, Desinić
Republika Hrvatska
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Lobor-grad, Lobor
Republika Hrvatska