PRIORITETNI IZLIST
Ustanova Lijepa Flora, Podstrana
Murska 4, Mutogras, 21312 Podstrana
tel./fax. 021/333 254, mob. 099/2142 171
www.lijepaflora.hr
Kapacitet
40
sobe stacionar
ABECEDNI IZLIST
Ustanova Afrodita, Split
Vrgoračka 29, 21000 Split
tel./fax. 021/317 011, mob. 091/799 08 67
www.domafrodita.com
Kapacitet
25
sobe
Dom Cor Meridianum, Bol
Hrvatskog preporoda 5, 21420 Bol (otok Brač)
tel. 021/718-933, mob. 098/409-160
www.cor-meridianum.com
Kapacitet
30
apartmani
Dom Cor Meridianum, Supetar
Ive Vojnovića 14, 21400 Supetar (otok Brač)
tel. 021/631-420, mob. 098/409-160
www.cor-meridianum.com
Kapacitet
50
apartmani
Ustanova Zlatne godine, Žrnovnica
Krešimirova 69, 21251 Žrnovnica
tel. 021/459 585, mob. 098/891 709
www.dom-zlatnegodine.hr
Kapacitet
34
sobe
hospicij
Ostali privatni domovi
Naziv, adresa
Osnivač
Dom za starije i nemoćne Arkus, Kaštel Sućurac
privatni
Dom za starije i nemoćne Auxilium, Split
privatni
Dom za starije i nemoćne Geront, Kaštel Novi
privatni
Dom za starije i nemoćne Mirna kuća, Supetar
privatni
Ustanova za starije i nemoćne None, Seget Vranjica
privatni
Dom za starije i nemoćne Nježne ruke, Kaštel Gomilica
privatni
Dom za starije i nemoćne Palma, Kaštel Gomilica
privatni
Ustanova za starije i nemoćne Slatinski dvori, Slatine
privatni
Dom za starije i nemoćne Sunce, Strožanac
privatni
Dom za starije i nemoćne u Trogiru, Trogir
privatni
Dom za starije i nemoćne Poljički dom, Dugi Rat
privatni