ABECEDNI IZLIST
Dom Sv. Polikarp, Pula
K. Pizona 2, 52100 Pula
tel. 052/211 489, 052/390 200
mob. 099/676-0660
Kapacitet
70
sobe apartmani
Ostali domovi
Naziv, adresa
Osnivač
Dom za starije i nemoćne Esperanca, Pula
privatni
Dom za starije i nemoćne Vila Fabris, Radetići
privatni