Vivodina 2b, 47283 Vivodina
tel. 047/753-141, mob. 098/9777-508
ivan.viktorovski@ka.t-com.hr
Kapacitet
50

sobe
Kostanjevac 12c, 10455 Kostanjevac
mob. 098/684 617, 098/227 364
www.vila-eden.com
Cijene od 3.800,00 kn
Kapacitet
50
sobe
Ostali domovi
Naziv, adresa
Osnivač
Dom za starije i nemoćne Jamdol, Karlovac
privatni
Dom za starije i nemoćne Latin, Svetičko Hrašće
privatni
Dom za starije i nemoćne Lešić, Josipdol
privatni
Dom za starije i nemoćne Mihaela, Šišljavić
privatni
Dom za starije i nemoćne Petra, Netretić
privatni
Dom za starije i nemoćne Radočaj, Karlovac
privatni
Dom za starije i nemoćne Rožić, Bosiljevo
privatni
Dom za starije i nemoćne Srećko Badurina, Ogulin


Caritas Biskupije Gospić
Dom za starije i nemoćne Stara cesta, Duga Resa
privatni