PRIORITETNI IZLIST
Stipe Javora 11, 43000 Bjelovar
tel. 043/221 132, mob. 098/239-894
ivan.zagar@bj.t-com.hr
Cijena smještaja od 4.200,00kn – 5.500,00kn ovisno o smještaju i statusu korisnika
Kapacitet
46
sobe
Klokočevac 1a, 43000 Bjelovar
tel.043/247 720, mob. 098/346-926
Cijene od 4.600,00 kn
www.vitanova.hr
Kapacitet
200
sobe apartmani stacionar
Bjelovarska bb, 43227 Šandrovac
tel. 043/874-040 043/874-043, fax.043/874-366
www.dom-sandrovac.hr
Kapacitet
50
sobe
ABECEDNI IZLIST
Đurđevačka 33, 43000 Bjelovar
tel. 043/231 313, mob. 091/254 66 14
domdolencic@gmail.com
www.dom-dolencic.hr
Kapacitet
46
sobe
stacionarni smještaj
Miroslava Krleže 136, 43000 Bjelovar
tel. 043/217 279, 043/252 059, mob. 098/700 747
www.zlatnadob.hr
Kapacitet
28
sobe
stacionar
Ostali domovi
Naziv, adresa
Osnivač
Dom za starije i nemoćne Garešnica, Garešnica
privatni
Dom za starije i nemoćne Hermes Kelek, Predavac
privatni
Dom za starije i nemoćne Horvatović, Garešnica
privatni
Dom za starije i nemoćne Ljudevite pl. Janković, Daruvar
privatni
Dom za starije i nemoćne Makar, Bjelovar
privatni
Dom za starije i nemoćne Moj mir, Bjelovar
privatni
PUZ Tomaš-obiteljski dom, Bjelovar
privatni
Zadruga Mali Raj, Bjelovar
privatni
Zadruga Naš Dom, Ždralovi
privatni
Zadruga Velika Obitelj, Đulovac
privatni