VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Dom za starije i nemoćne osobe SVETI ANTE
Dom SVETI ANTE

Braće Radića b.b.
32283 Novi Mikanovci

Mobitel 098/686 810

dom.sv.ante@gmail.com

Kapacitet:
80

Smještaj:
jednokrevetne sobe
dvokrevetne sobe
trokrevetne sobe
Dom Sveti Ante, Novi Mikanovci
Dom Sveti Ante, Novi Mikanovci
Dom Sveti Ante, Novi Mikanovci
Dom Sveti Ante, Novi Mikanovci
Dom Sveti Ante, Novi Mikanovci
Dom Sveti Ante, Novi Mikanovci
Dom Sveti Ante, Novi Mikanovci
Dom Sveti Ante, Novi Mikanovci
Dom Sveti Ante, Novi Mikanovci
Dom Sveti Ante, Novi Mikanovci
O domu za starije i nemoćne osobe SVETI ANTE

Dom  za starije i nemoćne Sveti Ante smješten je mirnom slavonskom selu Novi Mikanovci na adresi Braće Radića 159 A/1.

S radom Dom je počeo  2013. godine, ukupna površina  Doma je  1600 metara  kvadratnih stambenog prostora, te 2500 metara kvadratnih dvorišta. Smještajni kapacitet je 80 korisnika.

Sobe su jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne i apartmani te jedinica za pojačanu njegu i skrb.

Sve sobe su opremljene SOS signalizacijom, telefonskom i internetskom linijom.

U Domu je uposleno 23 djelatnika koji se svakodnevno brinu za život i zdravlje korisnika.

DJELATNOST: Dom za starije i nemoćne osobe u okviru smještaja pruža sljedeće usluge:

  • stanovanje i prehranu, brigu o zdravlju, njegu, održavnje osobne higijene i pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje i organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada,
  • korisnicima  u  Domu  osigurava  se  tri  obroka  dnevno (dijabetičarima po preporuci liječnika i više obroka dnevno),  kakvoća  i  količina obroka  primjerena  je  zdravstvenom  stanju  i  potrebama  korisnika. Nabavka  hrane  usmjerena  je  na  nabavu  svježih  i  kvalitetnih  živežnih  namirnica, vodi  se  briga  o  raznolikosti  jela i nutricionističkim vrijednostima
  • za  zdravstveno  stanje  korisnika  brine  se   liječnik  opće  prakse  koji  redovito dolazi  u  Dom. Zdravstvenu  skrb  i  njegu  pružaju  stručni  djelatnici  kroz  24 sata.
  • o higijeni  prostora  gdje  borave  korisnici  svakodnevno  se  brinu  spremačice, a  o  njihovom  osobnom  i  posteljnom  rublju  brine  se  osoblje  iz  praonice  rublja.
  • socijalni  radnik  u  Domu  je  osoba  koja  daje  informacije  zainteresiranim  osobama ili  članovima  njihovih  obitelji  o  uvjetima  i  mogućnostima  smještaja  te organizira radno okupacijsku terapiju, prati i pruža podršku novim korisnicima u prilagodbi na smještaj.
  • fizioterapeut brine o fizičkom zdravlju korisnika, svako jutro provodi jutarnju vježbu, svakodnevnu masažu i postoperativnu rehabilitaciju
Usluge doma za starije i nemoćne osobe SVETI ANTE
  Skrb o pokretnim, polupokretnim i nepokretnim osobama Skrb o starijim osobama
  Skrb o psihički bolesnim osobama Skrb o starijim osobama
  Skrb o neurološki bolesnim osobama Skrb o starijim osobama
  Mogućnost dnevnog boravka u ustanovi Skrb o starijim osobama
  Usluge pomoći u kući Skrb o starijim osobama
Osoblje doma za starije i nemoćne osobe SVETI ANTE
  Vlasnik/ravnatelj Ljiljana Šuker
  Medicinsko osoblje 10
  Ukupan broj zaposlenih 23
Online kontakt obrazac
predmet poruka
ime
email
telefon
Upišite kod:
CAPTCHA Image
Osvježite kod