Ustanova za fizikalnu terapiju u kući
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, ĆORLUKA
Ustanova za zdravstvenu njegu TOLIĆ

Orešje 5b
10000 Zagreb

Telefon 01/3473-740

info@sanatorij.com
www.sanatorij.com
TOLIĆ ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju u kući
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, ĆORLUKA
FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI

Usluge  
- zdravstvena njega u kući 
- opća njega bolesnika  
- sprečavanje komplikacija usljed dugotrajnog ležanja  
- sanacija dekubitalnih rana  
- davanje klizmi  
- kateterizacija  
- obrada stome  
- mjerenje šećera u krvi  
- mjerenje krvnog tlaka  
- uzimanje materijala za laboratorijske pretrage uz transport
- skrb umirućeg bolesnika
Online kontakt obrazac
predmet poruka
ime
email
telefon
Upišite kod:
CAPTCHA Image
Osvježite kod