Caritasov dom IVANEC
Caritasov dom IVANEC

Kukuljevićeva 8
42240 Ivanec

Telefon 042/770 670
Fax 042/784 077
Mobitel 091/1784 277

socijalni-radnik@caritasov-dom-ivanec.hr
www.caritasov-dom-ivanec.hr


Kapacitet:
105

Smještaj:
jednokrevetne sobe
dvokrevetne sobe
višekrevetne sobe
Caritasov dom IVANEC
Caritasov dom IVANEC
Caritasov dom IVANEC
Caritasov dom IVANEC
Caritasov dom IVANEC
Caritasov dom IVANEC
Caritasov dom IVANEC
Caritasov dom IVANEC
Caritasov dom IVANEC
Caritasov dom IVANEC
O caritasovom domu IVANEC
Ustanova je osnovana 2001. g. Vizija ustanove je radosna starost. Misija je skrb o starijim i nemoćnim osobama nadahnuta načelima i duhom krščanske vjere i socijalnim naukom crkve.

Temeljno načelo u radu prema korisniku je “težiti da drugome činimo sve ono što bi željeli da netko čini nama u istoj situaciji.” U tu svrhu pored svih drugih edukacija radnici Caritasovog doma za starije i nemoćne osobe Ivanec imaju mjesečne duhovne edukacije i dnevne duhovne poticaje za humani rad s korisnikom.
Usluge caritasovog doma IVANEC
  Skrb o pokretnim, polupokretnim i nepokretnim osobama Skrb o starijim osobama
  Skrb o psihički bolesnim osobama Skrb o starijim osobama
  Skrb o neurološki bolesnim osobama Skrb o starijim osobama
  Mogućnost dnevnog boravka u ustanovi Skrb o starijim osobama
  Usluge pomoći u Vašoj kući Skrb o starijim osobama
Osoblje caritasovog doma IVANEC
  Vlasnik Caritas Varaždinske nadbiskupije, Caritas župe Sv. M. Magdalena
  Ravnatelj Tomislav Jalšovec
  Broj medicinskog osoblja 17
  Ukupan broj zaposlenih 35
Online kontakt obrazac
predmet poruka
ime
email
telefon
Upišite kod:
CAPTCHA Image
Osvježite kod