Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, ĆORLUKA
Ustanova za zdravstvenu njegu ĆORLUKA

Orešje 5b
10000 Zagreb

Telefon 01/3473-740

info@sanatorij.com
www.sanatorij.com
ĆORLUKA ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju u kući
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, ĆORLUKA
ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka djeluje i pruža usluge njege i fizikalne terapije bolesnika u kući od 1990. godine i predstavlja prvu privatnu zdravstvenu ustanovu tog profila.
Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka je ugovorna Zdravstvena ustanova sa HZZO-om.

Od 2004. godine na adresi Orešje 5, Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, u poslovnoj jedinici I., počela je sa radom stacionara za privremeno stacionarno zbrinjavanje bolesnika kojima je potrebna zdravstvena njega i rehabilitacija.

Osnivač Ustanove, na području pružanja njege i rehabilitacije, ima skoro trideset godina radnog iskustva.

Zaposlenici

Od samog osnivanja naša ustanova zapošljava VŠS i SSS medicinske sestre, VŠS i SSS fizioterapeute, liječnika....
Trenutno upošljavamo 100 zaposlenika koji su spremni pružiti stručnu i profesionalnu zdravstvenu njegu i rehabilitaciju. Zaposlenici se svakodnevno educiraju kako putem internih edukacija tako i eksternih edukacija, putem seminara, kongresa...

Online kontakt obrazac
predmet poruka
ime
email
telefon
Upišite kod:
CAPTCHA Image
Osvježite kod