Drivenik – dom za starije i nemoćne osobe
DRIVENIK - dom za starije i nemoćne osobe

Čandrli 11
51242 Drivenik

Telefon 051/248 743
Mobitel095 243 4801


Kapacitet:

Smještaj:
jednokrevetne sobe
dvokrevetne sobe
trokrevetne sobe
O domu za starije i nemoćne osobe DRIVENIK

Dom za starije i nemoćne osobe Drivenik osnovan je 2007 godine, a vodi ga Bacc.med.techn., koja ima dugogodišnje iskustvo rada u skrbi starijih osoba. Osim komfornog smještaja i adekvatne prehrane, naše usluge uključuju:
ZDRAVSTVENU NJEGU
Zdravstvena njega korisnika osnovna je djelatnost medicinskih sestara/tehni-čara i provodi se u svrhu pomoći pojedincu kojemu je ta pomoć potrebna u slučaju neravnoteže između zahtjeva i mogućnosti,a utemeljena je na suosjećanju,znanju,umijeću i razumijevanju.
Predstavlja nastavak zdravstvene njege korisnika nakon izlaska iz bolnice, ali i zdravstvenu njegu korisnika kojemu nije potrebno bolničko liječenje već produženi smještaj u sklopu doma za starije gdje o njemu brine stručno zdravstveno osoblje.
ZDRAVSTVENA NJEGA UKLJUČUJE:
-njegu bolesnika  (kupanje,osobna higijena)
-sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja  (dekubitus,pneumonija,tromboza,kontrakture..)
-zbrinjavanje kroničnih rana (ulcus cruris,dekubitus,gangrena idr.)
-brigu za prehranu  (hranjenje na usta ili putem sondi )
-primjenu peroralne i lokalne terapije  (ljekovi,kapi,masti,klizma..)
-primjena parenteralne terapije uz nadzor liječnika  (infuzije )
-uzimanje materijala za laboratorijske pretrage  (vađenje krvi,urin,stolica)
-toaleta stoma  (anus praeter,uro i cisto stoma,kanila)
-fizikalna terapija  (aktivno i pasivno razgibavanje,masaža..)
-pomatranje stanja bolesnika (mjerenje i registracija vitalnih funkcija,kontrola razine šećera u krvi )
-kateterizacija mokraćnog mjehura
-provođenje klizme za čišćenje
-psihoterapija
-sudjelovanje u dijagnostici
-prepoznavanje alarmantnih stanja i 
-pružanje prve stručne pomoći
-palijativna skrb-skrb za umirujućeg bolesnika
CILJ I NAČELO NAŠEG DOMA ZA STARIJE je:
sprečavanje bolesti i očuvanje zdravlja  te briga o pojedincu sa ciljem što bržeg oporavka i osamostaljenja, kao i briga o terminalnim pacijentima sa ciljem poboljšanja kvalitete života i dostojanstvene smrti.

 Često se kaže da svaka žena može biti dobra medicinska sestra.Ja naprotiv, smatram da i osnovni elementi zdravstvene njege zahtjevaju znanje“
                                                                     Florence Nightingale

Usluge doma za starije i nemoćne osobe DRIVENIK
  Skrb o pokretnim, polupokretnim i nepokretnim osobama Skrb o starijim osobama
  Skrb o psihički bolesnim osobama Skrb o starijim osobama
  Skrb o neurološki bolesnim osobama Skrb o starijim osobama
  Mogućnost dnevnog boravka u ustanovi Skrb o starijim osobama
  Usluge pomoći u Vašoj kući Skrb o starijim osobama
Osoblje doma za starije i nemoćne osobe DRIVENIK
  Osoblje Dr. Med. - specijalista obiteljske medicine, Bacc.med.techn., med. sesetre - techn., njegovateljice