Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Medicinska pomagala Bez Limita
SLANOVIC d.o.o.

Frankopanska 91
31000 Osijek

Telefon 031 / 50 62 50

slanovic@gmail.com
www.slanovic.hr
SLANOVIC d.o.o. ustanova za zdravstvenu njegu u kući
SLANOVIC d.o.o. fizikalna terapija i rehabilitacija
SLANOVIC d.o.o. fizikalna terapija i rehabilitacija
SLANOVIC d.o.o. fizikalna terapija i rehabilitacija
SLANOVIC d.o.o. fizikalna terapija i rehabilitacija
SLANOVIC d.o.o. fizikalna terapija i rehabilitacija
SLANOVIC d.o.o. fizikalna terapija i rehabilitacija
SLANOVIC d.o.o. fizikalna terapija i rehabilitacija
ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

Zdravstvena njega 1 - pomoć pojedincu, bolesnom ili zdravomu, pri obavljanju aktivnosti koje pridonose zdravlju ili oporavku ( ili mirnoj smrti ), a koje bi obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu, volju ili znanje.
1  Nightingale Florence : Bilješke o zdravstvenoj njezi: što zdravstvena njega jest, a što nije; 1859.g. Njega bolesnika je  ˝osiguranje najboljih mogućih uvjeta, da bi prirodne snage ozdravljenja mogle djelovati na bolesnika˝.

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući   - zdravstvena ustanova na primarnoj razini. Provodi zdravstvenu njegu i rehabilitaciju bolesnika u kući po uputama doktora medicine i pod njegovim stručnim nadzorom. Poslove zdravstvene njege bolesnika obavlja samostalno medicinska sestra općeg smjera, a fizikalnu terapiju fizioterapeut.

SLANOVIC d.o.o. Procedure zdravstvene njege
Procedure zdravstvene njege:
 • Zbrinjavanje kronične rane
 • Sprječavanje komplikacija dugotrajnog mirovanja ( primarno dekubitusa, kontraktura i tromboze ) ; aktivno i pasivno razgibavanje
 • Pomoć i poduka obitelji kod obavljanja osobne higijene bolesnika, okoline i pribora
 • Kupanje nepokretnog ili polupokretnog bolesnika u krevetu ili u kadi
 • Toaleta i održavanje stome
 • Provođenje klizme za čišćenje
 • Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage
 • Primjena parenteralne terapije osim antibiotika uz nadzor liječnika
 • Kateterizacija mokraćnog mjehura žena
 • Primjena lokalne i peroralne terapije
 • Primjena terapije kisikom
 • Postavljanje/izmjena nazogastrične sonde, hranjenje sondom
 • Mjerenje i registracija vitalnih funkcija, kontrola razine šećera u krvi i urinu
 • Skrb za umirućeg bolesnika

Opširnije o procedurama zdravstvene njege

Online kontakt obrazac
predmet poruka
ime
email
telefon
Upišite kod:
CAPTCHA Image
Osvježite kod