Fizikalna terapija i rehabilitacija
Medicinska pomagala Bez Limita
SLANOVIC d.o.o.

Frankopanska 91
31000 Osijek

Telefon 031 / 50 62 50

slanovic@gmail.com
www.slanovic.hr
SLANOVIC d.o.o. fizikalna terapija i rehabilitacija
SLANOVIC d.o.o. fizikalna terapija i rehabilitacija
SLANOVIC d.o.o. fizikalna terapija i rehabilitacija
SLANOVIC d.o.o. fizikalna terapija i rehabilitacija
SLANOVIC d.o.o. fizikalna terapija i rehabilitacija
SLANOVIC d.o.o. fizikalna terapija i rehabilitacija
SLANOVIC d.o.o. fizikalna terapija i rehabilitacija
SLANOVIC d.o.o. fizikalna terapija i rehabilitacija
FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA

Ustanova Slanovic pruža usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući.

 • Medicinska rehabilitacija je kompleksni proces osposobljavanja u najvećoj mogućoj mjeri za samostalan rad i život osoba koje su izgubile potpuno ili djelomično svoju sposobnost zbog ozljede, bolesti ili prirođene mane.

REHABILITACIJA je ponovno osposobljavanje.
Rehabilitacija može biti:

 1. medicinska - obuhvaća sve aktivnosti koje se provode u zdravstvenim ustanovama s ciljem izlječenja bolesti, smanjenja posljedica i razvijanja preostalih tjelesnih sposobnosti. Prema tome obuhvaća:
  1. liječenje, njegu, medicinske zahvate
  2. fizikalnu terapiju
  3. radnu terapiju
  4. okupacionu terapiju
  5. ortopedska pomagala
  6. invalidski sport
 1. profesionalna
 2. socijalna.

FIZIKALNA TERAPIJA je vrsta liječenja koja u tu svrhu koristi prirodne mogućnosti čovjeka i njegove okoline (grč. fizis = prirodan ). Metode fizikalne terapije :

 1. kineziterapija - liječenje aktivnim ili pasivnim pokretima ( aktivne, pasivne, potpomognute vježbe, vježbe s otporom ) te vježbe disanja
 2. hidroterapija - vodom u sva tri agregatna stanja ( kupke, ljekovite pare, oblozi, krioterapija )
 3. termoterapija - liječenje toplinom ( sunce, kvarc ili solux - lampe )
 4. elektroterapija - električnom strujom tj. učinkom koji nastaje kod prolaza el.struje kroz ljudski organizam
 5. klimatoterapija.

Fizikalna terapija je vrsta terapije koja koristi različite oblike energije u procesu liječenja. Prije svega koristi se principima: toplo, hladno, vruće, vrelo, te indiferentno, fizikalnim agensima koje nalazimo u prirodi u njihovim agregatnim stanjima dok se kineziterapija koristi najčešće u kombinaciji s toplom vodom u svrhu liječenja. (kineziterapija podrazumijeva različite pokrete i vježbe u svrhu liječenja ).

SLANOVIC d.o.o. Vrste fizikalne terapije
U našoj ponudi imamo:
 • hidroterapiju
 • parafinoterapiju
 • krioterapiju
 • ultrazvučnu terapiju
 • fototerapiju
 • toplinski zračenje ili infracrveno zračenje
 • masaža
 • elektroterapija
 • magnet
 • laser
 • kineziterapija

Opširnije o vrstama fizikalne terapije

Online kontakt obrazac
predmet poruka
ime
email
telefon
Upišite kod:
CAPTCHA Image
Osvježite kod